Bezitsverzekering

Als particulieren risico’s lopen die ze niet kunnen of willen dragen, zullen ze proberen deze risico’s particulier te verzekeren. Door middel van schadeverzekeringen kunnen zij risico’s verzekeren die het bezit of het vermogen bedreigen.

Image description

Bezitsverzekering

Maar natuurlijk lenen we ook onze spullen uit aan onze vrienden, familie en personen uit onze directe omgeving. Uiteraard in goed vertrouwen en ervan uitgaande dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Maar wat als uw spullen beschadigd raken?

De inboedelverzekering

De inboedelverzekering verzekert alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren van de verzekeringnemer (en iedereen die duurzaam met hem samenwoont). De premie wordt o.a. bepaald aan de hoogte van de verzekerde som (de waarde van de inboedel);

De opstalverzekering

De opstalverzekering verzekert de onroerende zaak tegen schade. Ook alles wat vast deel uitmaakt van het onroerend goed en alle vaste gebouwen behoren tot het onroerend goed. De premie wordt o.a. bepaald aan de hoogte van de verzekerde som (de herbouwwaarde van het onroerend goed);

De glasverzekering

de glasverzekering. De glasverzekering verzekert de onroerende zaak tegen kapotte ruiten. De glasverzekering kan vaak extra meeverzekerd worden bij zowel de inboedelverzekering (bij een huurwoning) als bij de opstalverzekering (bij een koopwoning);

De transportverzekering

de transportverzekering. De transportverzekering is de benaming voor allerlei soorten verzekeringen die samenhangen met de risico's van transport en reizen. De transportverzekering wordt vooral gebruikt bij professioneel transport (schepen en lading), maar in de vorm van bijvoorbeeld een reisverzekering ook bij particulieren;

De kostbaarhedenverzekering

de kostbaarhedenverzekering. Bij de inboedelverzekering gelden meestal uitsluitingen of maxima voor sieraden, apparatuur en verzamelingen. De particulier kan deze goederen verzekeren via een kostbaarhedenverzekering, waarbij de verzekeraar vaak om een taxatierapport zal vragen. De kostbaarhedenverzekering biedt ook buitenshuis dekking.

Voor verzekeraars is het uitgangspunt bezit. Er wordt minder uitgegaan van het gebruik. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen het uitlenen en het verhuren van spullen.

Uitgeleende spullen zijn nog steeds uw bezit, dus verzekerd

Op het moment dat er schade wordt veroorzaakt aan de door u uitgeleende spullen, bestaat de mogelijkheid dat uw eigen verzekeraar tot uitkering van de schade overgaat. In dat geval is er dekking op uw bezitsverzekering. Een bezitsverzekering is bijvoorbeeld uw opstal-, inboedel- of autoverzekering. Neem vooraf contact op met ons, om na te gaan hoe en of uw spullen verzekerd zijn binnen uw bezitsverzekering.

Mocht uw bezitsverzekering geen dekking bieden, dan biedt de aansprakelijkheidsverzekering van degene wie de spullen van u leent in de meeste gevallen dekking voor schade aan geleende spullen.

Bij verhuren is er geen standaard dekking meer

Het verhuren van spullen ligt anders. Verhuren houdt in dat u uw spullen tegen betaling ter beschikking stelt aan derden. Hiervoor is geen standaard dekking op uw particuliere bezitsverzekeringen. Neem altijd contact op met ons wanneer u van plan bent spullen te verhuren. Wij kunnen u adviseren zodat uw spullen op een juiste wijze verzekerd zijn en u zich geen zorgen hoeft te maken.

Op zoek naar een verzekering of hypotheek?

Wij helpen u graag!

Neem direct contact met ons op of plan een gratis adviesgesprek.

Placeholder

Op zoek naar een verzekering of hypotheek?

Wij helpen u graag! Neem direct contact met ons op of plan een gratis adviesgesprek.

Placeholder