Recht

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die er onder bepaalde voorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als u betrokken raakt bij een juridisch conflict.

Image description

Rechtsverzekering

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheid vastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen. Daarnaast krijgt de advocaat een vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan niet direct nodig.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen twee soorten rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. De eerste vorm biedt alleen recht op juridische bijstand als u een juridisch conflict heeft in verband met uw deelname aan het verkeer. Als u niet alleen dekking heeft bij conflicten rondom uw auto (of motor), maar ook als u als fietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt ook wel gesproken van een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekering kent een dekking die is opgebouwd uit verschillende door u te kiezen modules. U kunt hiermee dus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de dekking van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. De meest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Samen met uw gezinsleden bent u verzekering van rechtshulp bij geschillen die voorkomen aan uw verkeersdeelname. Denkt u bijvoorbeeld aan het verhalen van schade aan uw auto na een aanrijding, het verhalen van letselschade door een aanrijding. Ook als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroep op deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank of alchohol.

Consument & wonen

Deze module biedt dekking bij (online) aankopen die u als consument gedaan heeft. Ook problemen met uw energie-, telefoon,- of internetleverancier zijn gedekt. En geschillen heeft over (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buren en eventuele letselschadekwesties vallen ook binnen de dekking. Houd er wel rekening mee dat een echtscheiding meestal in de polisvoorwaarden is uitgesloten.

Inkomen

Problemen rondom uw arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en sociale verzekeringsuitkering worden gedekt in het kader van deze module. Let op: als u werkt als ZZP-er of als ondernemer moet u meestal een aparte verzekering afsluiten.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- of verkoop van effecten, problemen rondom uw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hanteren een wachttermijn van drie maanden vanaf het afsluiten van de polis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt voor reeds lopende conflicten.

Op zoek naar een verzekering of hypotheek?

Wij helpen u graag!

Neem direct contact met ons op of plan een gratis adviesgesprek.

Placeholder

Op zoek naar een verzekering of hypotheek?

Wij helpen u graag! Neem direct contact met ons op of plan een gratis adviesgesprek.

Placeholder