Wonen

Uw huis is een plek om te koesteren, en om te verzekeren. Met ons uitgebreide aanbod woonverzekeringen (o.a. woonhuis,- en inboedelverzekering) beschermt u zich tegen schade in uw woning.

Image description

Woonlastenverzekering

Als je niet meer (volledig) kunt werken, ga je er in inkomen op achteruit. Maar je vaste lasten, zoals je hypotheek of huur, moet je wél gewoon betalen. Je kunt je tegen het risico op een inkomensdaling verzekeren, bijvoorbeeld met een woonlastenverzekering. Daarmee stel je de betaling van je woonlasten veilig als je inkomen daalt of zelfs wegvalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Kenmerken

Je bepaalt zelf welk bedrag je verzekert. Dat baseer je natuurlijk op de vaste lasten die je per maand kwijt bent. Ook kun je zelf een ‘eigenrisicotermijn’ bepalen. En vaak ook de uitkeringstermijn. Al deze factoren zijn van invloed op de hoogte van de premie. Vraag ernaar bij je adviseur of verzekeraar.

Voor wie en waarom?

Iedereen kan arbeidsongeschikt of werkloos raken. Of je in dat geval je vaste lasten kunt blijven betalen, zul je zelf moeten bepalen. Uiteraard hangt dat ook af van je persoonlijke situatie. Als je een partner hebt die de lasten op zijn of haar inkomen kan dragen, is de situatie al heel anders dan wanneer je alleen bent en zelf voor alle kosten moet opdraaien. Ga het na voor je eigen situatie en bepaal pas dan of een woonlastenverzekering iets voor jou is. Een adviseur of verzekeraar kan je daarbij helpen.

Let op

Je betaalt de premie periodiek of in één keer, als ‘koopsom’. Sluit je de verzekering gelijk af met een hypotheek? Dan kun je de premie meefinancieren. Verzekeraars bieden woonlastenverzekeringen vaak onder verschillende namen aan. De polis kan bij de ene verzekeraar dus anders heten dan bij de ander.

Als je onvrijwillig werkloos raakt, is de uitkering altijd belastingvrij. De premie voor het werkloosheidsgedeelte is daarom niet aftrekbaar. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering ligt dat anders. Deze premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De verzekeraar is verplicht om loonheffing (inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) in te houden op periodieke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Deze verzekering is niet bedoeld om de volledige inkomensderving door arbeidsongeschiktheid op te vangen, maar alleen bedoeld om je woonlasten te verzekeren, vaak inclusief energiekosten.

Op zoek naar een verzekering of hypotheek?

Wij helpen u graag!

Neem direct contact met ons op of plan een gratis adviesgesprek.

Placeholder

Op zoek naar een verzekering of hypotheek?

Wij helpen u graag! Neem direct contact met ons op of plan een gratis adviesgesprek.

Placeholder