AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die u afsluit om inkomsten te hebben tijdens ziekte, als u invalide wordt of een ongeval krijgt.

Image description

AOV

Kenmerken

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert een bedrag uit voor iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent. Dat bedrag heb je vooraf met de verzekeraar afgesproken. Je hebt veel vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen, maar meestal is de afspraak dat je maximaal tachtig procent van je (gemiddelde) inkomen verzekert. Raak je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je ook een gedeeltelijke uitkering. Dat ligt vast in de polis. Ook bepaal je een zogeheten ‘wachttijd’. Dit is een periode waarin je geen uitkering krijgt. Die periode noemen we ook wel ‘eigenrisicoperiode’.

Voor wie en waarom?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Startende ondernemers krijgen soms om medische redenen niet direct een AOV. Voor hen is er daarom de vangnetverzekering

Arbeidsongeschikt, en nu?

Word je arbeidsongeschikt en heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Let op

  • De premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  • Je bepaalt voor een belangrijk deel zelf de hoogte van de premie. Dat doe je door kritisch naar de dekking te kijken.
  • Wil je een uitkering die gelijk is aan tachtig procent van je gemiddelde inkomen? Of kun je volstaan met minder?
  • Heb je voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen? Dan kun je de wachttijd verlengen.
  • Wil je dat de uitkering wordt geïndexeerd, of juist niet? Bijvoorbeeld omdat je maandlasten in de toekomst afnemen.
  • Wil je al stoppen met werken voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kun je de uitkeringsduur verminderen.

Op zoek naar een verzekering of hypotheek?

Wij helpen u graag!

Neem direct contact met ons op of plan een gratis adviesgesprek.

Placeholder

Op zoek naar een verzekering of hypotheek?

Wij helpen u graag! Neem direct contact met ons op of plan een gratis adviesgesprek.

Placeholder